Opiekunowie:

Ks. dr Marek Wódka OFMConv, opiekun studenckiej grupy Wolontariuszy IS KUL

Doktor nauk społecznych w zakresie socjologii (2015), magister teologii (2008). Zatrudniony w Instytucie Socjologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II od 2015 r. Ukończył jednolite studia magisterskie na Wydziale Teologicznym UKSW w Warszawie (2002-2008), studia podyplomowe na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW (2008-2010) oraz studia doktoranckie na Wydziale Nauk Społecznych KUL (2011-2015). W roku 2014 odbył półroczny staż naukowo-badawczy u prof. Markusa Vogta na Uniwersytecie Ludwika Maksymiliana w Monachium (Niemcy). Doktoryzował się na podstawie rozprawy Franciszka Janusza Mazurka koncepcja katolickiej nauki społecznej przygotowanej na seminarium naukowym z katolickiej nauki społecznej i socjologii gospodarki pod kierunkiem ks. prof. Stanisława Fela (recenzenci: ks. prof. Henryk Skorowski, prof. Wioletta Szymczak).

Magdalena Masztalerz
Jestem studentką studiów doktoranckich socjologii, na seminarium Katolickiej Nauki Społecznej i Etyki Społeczno-Gospodarczej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Wolontariat stał się moją pasją. Zaczęło się wszystko w gimnazjum od placówki wychowawczej – pomoc młodszym dzieciom przy odrabianiu lekcji. Później wolontariat w lubelskim hospicjum, pomoc w organizacjach imprez kulturalnych, sportowych, edukacyjnych na terenie miasta Lublin. Aktualnie – oczywiście poza pracą i studiami ? – zajmuję się wolontariacką działalnością poprzez animację społeczno-kulturalną na terenie województwa lubelskiego i mazowieckiego oraz pomagam w wolontariacie studentów instytutu socjologii KUL.

Wolontariusze w roku akademickim 2017/2018:

Czekamy na zgłoszenia 😉

Archiwum

Wolontariusze w roku akademickim 2016/17: Marta, Katarzyna, Ewa, Jadwiga, Jakub, Izabela, Monika, Sebastian, Anna, Ewelina