Jako Wolontariusze Instytutu Socjologii KUL działamy od roku akademickiego 2016/17 w ramach katedry Katolickiej Nauki Społecznej i Etyki Społeczno-Gospodarczej. Naszym założeniem jest niesienie pomocy ośrodkom pomocy społecznej i innym, o podobnym charakterze, na obszarze Lublina i nie tylko. Chcemy, by nasza praca nie była tylko sporadycznym uczestnictwem w różnorodnych akcjach organizowanych co roku z okazji świąt, lecz by miała regularny charakter. Każdy wolontariusz może wybrać rodzaj swojej działalności (pomoc starszym, dzieciom, niepełnosprawnym), jak i placówkę, w której będzie niósł pomoc.

Wolontariat to nie tylko możliwość ofiarowania swojego czasu innym. Dzięki wizytom w ośrodkach pomocowych zapoznajemy się z praktycznymi aspektami ich funkcjonowania, poznajemy pracowników i podopiecznych, a także problemy, z jakimi muszą się mierzyć. To dobra okazja do tego, by przekonać się, jak wyglądają zadania pracowników socjalnych oraz możliwość praktycznego wykorzystania zdobytej na studiach wiedzy.

W roku akademickim 2016/2017 w ramach wolontariatu działało 10 studentów naszego instytutu. Większość pomagała osobom w podeszłym wieku, mieszkańcom ŚDS Kalina. Oprócz indywidualnej pomocy niesionej w wybranych instytucjach, braliśmy również udział w organizowaniu wydarzeń w Instytucie Socjologii KUL (np. współorganizowaliśmy opłatek instytutu wraz z Kołem Studentów Socjologii KUL). Nad naszymi działaniami czuwali nasi opiekunowie – ks. dr Marek Wódka oraz pani mgr Magdalena Masztalerz.